Nationaal Park De Alde Feanen (oud veen)

Deze website gebruikt cookies. Meer informatie en lees hoe U zich hiervoor afmelden kunt.

Nationaal Park De Alde Feanen - oud veen

Varen - zeilen  zwemmen - fietsen - wandelen en vakantiehuizen

In Friesland, tussen Drachten, Grou en Leeuwarden ligt het grote laagveenmoeras De Alde Feanen. In het gebied ligt het dorp Eernewoude,  Het Natuurpark heeft een afwisselende landschap  uitgestrekte meren en kanalen, veenplassen en allerlei ruig moerasbos en rietlanden. Het rietland wordt jaarlijks gemaaid.

Je hebt vergezichten over het water en eilandjes en daarnaast intieme vaartjes omringd door bos en planten. Ook zijn er blauwgraslanden en in het voorjaar zie je de  geel gekleurde dotterbloem. Je ziet in dit gebied veel soorten planten en vogels. In het voorjaar broeden er veel vogels. waaronder zeldzame soorten als de roerdomp en de purperreiger. In herfst en winter is het gebied  in trek bij duizenden eenden en ganzen. Zij slapen en foerageren dan in De Alde Feanen.

Je kunt dit watergebied het beste varend te verkennen. Maar je kunt ook wandelen of een fietstocht maken.

De natuur is kwetsbaar in het natuurpark

De Alde Feanen is dus een natuurgebied. Waarbij voorzichtig met de natuur omgesprongen moet worden. Toch is het prettig dat de watersporter er we terecht kan.

Er gelden regels om natuur en recreatie goed samen te laten gaan, en voor de toekomst te behouden:

  • Niet in het riet varen of liggen. Beschadigd riet herstelt moeilijk.
  • Niet te snel varen. Een hoge hekgolf is slecht voor de oevers maar kan ook vervelend zijn voor andere watersporters en bootbezitters.
  • Geen lawaai maken. Over het water draagt het geluid ver.
  • Kampeer alleen op campings of aan Marrekrite-ligplaatsen waar met een bordje is aangegeven dat het is toegestaan. 
  • De Marrekrite heeft overal in De Alde Feanen afvalverzamelpunten voor volle vuilniszakken. Vuilnis niet ergens anders deponeren.
  • Betreed geen gebieden waar u niet mag komen en laat geen honden loslopen 
  • Mijd aangegeven gebieden in de winter- en broedperiode.

Eernewoude watersportdorp en toerisme

Eernewoude is een gezellig watersportdorp met haventje. In de zomer zijn er veel activiteiten en kun je ook van het skūtsjesilen. Een groot deel van het gebied is alleen over het water bereikbaar. Je kunt het gebied bewonderen door een rondvaart te doen. Of door een boot te huren. Geniet van de natuur vanuit een roeiboot, fluisterboot, zeilboot of kano. Vaar er zelf  mee het natuurgebied in. Watersportcentrum de Twirre ligt aan de rand van het nationaal park.

Vakantiehuis huren

Bij de camping it Wiid ligt direct aan het water. Hier kun je vakantiebungalows huren. Ook zijn er andere mogelijkheden om een Vakantiehuis in Eernewoude te huren.

Kamperen in de Alde Feanen

Bij de camping it Wiid kun je direct aan het water kamperen met tent, caravan maar ook een vakantiehuis huren. Ook een zeil arrangement is mogelijk Je kunt er fietsen huren en zeilboten huren. Ook kun je zeilles nemen. Er is een zwembad, speeltuin, eetcafe en sportvelden. Er wordt van alles georganiseerd voor gasten en kinderen.

Roeien, varen, zwemmen in De Alde Feanen

Het grootste deel van De Alde Feanen is vrij bevaarbaar en er zijn op diverse plaatsen aanlegplaatsen gemaakt waar je kunt aanmeren om te overnachten. Dus niet aanleggen in het riet, want riet is een goede oeverbescherming maar zeer kwetsbaar. Ook kun je voor een overnachting gebruik maken van de jachthavens rondom het gebied.

Je kunt een boot, sloep of zeilboot huren in Eernewoude

Zeilen

Op de grote plassen, De Grutte Krite en De Saiterpetten, kun je prachtig zeilen. De kleinere sloten zijn hier minder geschikt voor vanwege de beperkte diepgang en de riet- en boombegroeiing langs de oevers. De bomen en de moerasbossen zullen de wind uit de zeilen nemen.

Roeien

Er er speciaal voor kleine (roei)bootjes en kano’s een aantal gebieden opengesteld. In het gebied Neeltsje Muoisgat, is een overdrachtplaats voor kano’s gemaakt zodat je gemakkelijk De Saiterpetten op kunt varen.

Zwemmen

Je kunt prima zwemmen in De Alde Feanen. Aan de Princedyk in De Grutte Krite ligt een zandstrandje waar met name door kinderen gezwommen wordt. Verder bevindt zich aan de Koaidyk bij Buitenplaats 'It Wiid' een recreatiestrand met speelweide.

Wandelen in De Alde Feanen

Er zijn ook een aantal mooie wandelmogelijkheden, zoals enkele kleine wandelroutes op een paar eilanden . De wandelroutes zijn voornamelijk aan de oostzijde van het Nationaal Park. Achter het bezoekerscentrum loopt een kuierpaad van ca. 3,5 km (75 minuten) door It Wikelslān. Een zeer afwisselende route door moerasbos, rietvelden en langs een aantal vogelkijkhutten. Een groot deel van het jaar is het behoorlijk nat in het gebied. Neem laarzen of ander stevige schoenen mee.

Bezoekerscentrum de Reidplūm

Dit bezoekerscentrum is gevestigd in een boerderij. In het centrum kun je kennis maken met De Alde Feanen aan de hand van een schitterende diaserie, infopanelen, de expositie 'De Alde Feanen bij nacht' en een uitgebreid computerprogramma. Ieder jaar wordt er een tentoonstelling gehouden over een bepaald thema.

Tevens zijn er in De Reidplūm wandelroutes, folders, natuurgidsen en diverse andere artikelen verkrijgbaar. Ook kun je hier starten voor de wandelroute door It Wikelslān en de Reid om'e Krite. Voor kinderen is er in de naast gelegen loods een speelhuisje, gevuld met hooi, waar zij naar hartelust kunnen spelen.

It Eibertshiem - ooievaar buitenstation

Naast De Reidplūm bevindt zich It Eibertshiem, het ooievaar buitenstation. Hier broeden jaarlijks zeven paartjes ooievaars. Bij één van de nesten is een camera geplaatst die voor live beelden zorgt op een televisie in De Reidplūm.

De Alde Feanen is ontstaan door turfwinning

Grootschalige turfwinning in De Alde Feanen begon na 1750 en ging door tot in de negentiende eeuw. Al het turf was afgegraven en de veenplassen zijn ontstaan. Het bijzondere van veengebieden is de voedselarme bodem. Arme bodem zorgt voor een grote diversiteit aan planten en dieren. Arme bodem brengt rijke natuur.

 

Andere Friese
en Groningen
merengebieden:

Zuidwestelijke Friese meren
Sneekermeer
Lauwersmeer

Merengebied bij Groningen
Zuidlaardermeer

Het strijken van de mast

Dating prikbord

Vakantie op camping it Wiid
Nationaal Park de Alde Feanen
Zeil Arrangement
mogelijk
Vakantiehuis, caravan of eigen tent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar startpagina Zeilende Singles Noord Nederland  
Aanmelden Zeilen voor Singles Noord Nederland

Home

Uitleg mailinglist
Geschiedenis

Forum

zeilboeken

Zeiladressen

Foto's zeilen

Linkjes
De (poly)valk

Gastenboek

Ga naar singles reizen